Polylacticsäure (PLA) - Fibrolon® Plastic Materials

Produkt Verfügbarkeit Produktbeschreibung
Fibrolon® F 8530 Europa Fibrolon® F 8530 (prev. Fibrolon® B 53 AW) Biodeg...