Polylacticsäure (PLA) - Purac PLA Plastic Materials

Produkt Verfügbarkeit Produktbeschreibung
Purac PLA Blend A Afrika und Mittlerer Osten; Asien Pazifik; Europa;... Homo PLA: general purpose PLA blends based on m...
Purac PLA Blend B Afrika und Mittlerer Osten; Asien Pazifik; Europa;... Homo PLA: improved modulus PLA blends based on ...
Purac PLA Blend C Afrika und Mittlerer Osten; Asien Pazifik; Europa;... Homo PLA: impact modified PLA blends based on m...