Polylacticsäure (PLA) - AgriPlast Plastic Materials

Produkt Verfügbarkeit Produktbeschreibung
AgriPlast NFNI 3070/40000 HM Europa - AgriPlast NFNI 3070/40000 HM is made up of 30% c...