Saint Gobain - Norton | Korton Plastic Materials

产品 定属记号 用途 性能特点
Korton E-CTFE ECTFE 薄膜; 电缆护套; 电气元件; 飞机内饰 高强度; 抗伽马辐射; 良好刚性; 耐化学品性能,良好; 耐磨损性,良好; 耐磨损性,良好; 热稳定性,良好; 阻燃性
Korton FEP PVDF 传送机; 保护性遮盖物; 印刷电路板; 太阳能电池板; 密封件; 热成型容器; 电子绝缘; 电气元件... 低摩擦系数; 低透气性; 耐候性,良好; 耐化学品性能,良好; 耐紫外光性能,良好; 良好的柔韧性
Korton PFA PFA 电子绝缘; 薄膜 低摩擦系数; 低透气性; 绝缘; 耐候性,良好; 耐化学品性能,良好; 良好的柔韧性; 韧性良好; ...
Korton PVDF PVDF 包装; 印刷电路板; 汽车外部零件; 汽车领域的应用; 泵件; 涂层应用; 电气元件; 电缆护套; ... 抗伽马辐射; 热稳定性,良好; 耐候性,良好; 耐化学品性能,良好; 耐疲劳性能; 耐磨损性,良好;...